Селски и Еко туризъм Екскурзии Бисерова Гоф къща
 

Селски и Еко туризъм

 
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЖИВОТА НА СЕЛО ПИРИН
ДА СИ СГОТВИМ ВКУСНА ГОЗБА
 
Паша и доене на кози - предой
Приготвяне на ложена баница
Лятна супа "Шербет"
Приготвяне на "сюлдюрме”
Приготвяне на зрял фасул на притика
Гозба с гъби Пачи крак или Сърнела с ориз
Приготвяне на “лангиди за лауци”
Лятна гозба "Пърженица"
Лятна гозба "Пърлета с Капички"
Приготвяне на “голумяника”
Приготвяне на “плацинка”
Приготвяне на “кулак“
Бране на чай и приготвяне

Паша и доене на кози - предой

 

 
 

В с. Пирин е останала традицията “предой”, който се прави на кошарата извън село след като се отлъчат яретата от козите. Предоя се прави от всички собственици на кози или овце, като в уречения ден всички отиват на кошарата, за да издоят собствената си коза или овца. След това млякото се замерва в “ока” и се определя колко “оки” (литра) ще вземеш като ти дойде реда за млякото. Всяко семейство отива с коне или мулета до кошарата, за да помогнат на овчарите на предоя.

Можете да участвате в доенето и да опитате от прясното екологично мляко и сирене

Кошарата се намира при манастира Света Троица 3.5 км западно от село Пирин.
©2009-2017 BiNET TV

| BiNET TV | Bulgaria Travel TV | look tour info | Мандра Могила |