Приготвяне на кулак


Кулакът е пиринският ритуален хляб. На него се изобразяват фигури, в зависимост на ритуала, за сватба, за черква, за смърт, за Коледа и Великден или празнични. Кулакът се поставя и на сватбената трапеза пред кумовете. То представлява дърво окичено с брашлян и цветя забучено върху 2 кулака и баница, за берекет на младите. Той се прави за младоженците и до днес!