Музикална разходка с Любимка Бисерова


Представяне на етнографските области на България с характерни народни песни от съответната област: Пиринска, Родопска, Странджанска, Тракийска, Северняшка, Кюстендилска, Шопска и още много песни: жетварски, сватбени, лазарски, Великденски, ритуални и религиозни.

Цена: 195 лв

Цената включва: изнасяне на лекция, съпроводена с певчески изпълнения

Уебсайт на Сестри Бисерови