Бабин ден


Всяка година на 08 януари се празнува Бабин ден по стар стил. В село Пирин от незапомнени времена бабите са на почит, защото до 1961 година децата са раждани у дома от бабата на селото. Рано сутриннта младата майка отива при бабата с дар и чайник с топла вода, и се прави ритуала. Младата майка посипва на бабата да си измие ръцете и я дарува с кърпа, престилка и сапун.След този ритуал младата майка дава на бабата да се облече с – най красивите традиционални дрехи и бабата цял ден ги носи с голяма гордост и играят за здраве на новороденото внуче и снахата. Този празник е най атрактивният за всички в селото,защото бабите се събират една друга по къщите, гощават се, играят и пеят като обикалят село с хумористични песни и като се съберат започват да играят на сред село. Някой от бабите обличат попски , докторски или мъжки дрехи. Става голям хумор. Ако някой мъж бъде близо до бабите,може да го хванат и разсъблекат за хумор на всички. Бабите имитират музиканти и други хумористични тепажи. Добре сте дошли да празнувате с нас на Бабин ден