Змейовата къща


За Змейовата къща се разказва, че змея идвал от змейовата дупка (пещера), която се намира недалеч, в село Пирин за да люби най-красивата мома в селото на име Стана Гинчова. До днес в легендата за змея се говори, как той идвал през ноща и с една ръка е местил големите камъни, за да се направи Гинчовата къща, която може да види и сега в селото. За съжаление нечия пакостлива ръка е изографисала с блажна боя инициалите на името си върху камъните, които змея е поставял в основите на къщата

Незабравими са песните за змея като “Мъри ми Стано малка Стано“