Ковачница


В село Пирин самоковство съществува като занаят още от създаването на селото през 1150 г. В него са майсторили сечива и пособия поколения ковачи. Сега в единствената останала малка ковачница работи 65-годишният бай Кольо, с който можете да изковете сами от желязо подкова, която да носи щастие на вашия дом.

Село Пирин е било център за добиване на желязо с водните колела. В село Пирин са били изградени 35 самокова покрай пиринска Бистрица, където са топели руда и са ковали желязото. И сега да дойдете в село Пирин, ще намерите останки от желязо или сгурия покрай реката на определени места.

В село Пирин имаше две ковачници, защото имаше над 1200 души, които се занимаваха със земеделие. Дядо Атанас и неговия син Димитър Янчини бяха ковачите на селото. В 1960 година след обединението в ТКЗС ковачниците бяха важна част от селския живот за земеделието. Сега внука на дядо Атанас носещ неговото име и бай Колъо Църнелов използват ковачницата при необходимост.

Добре сте дошли да изработите саморъчно вашата подкова за щастие.

Цена: 60 лв на човек при група от 4 човека
Цената включва: обучение, материали, инструменти и подкова за подарък