Паша и доене на кози - предой


В с. Пирин е останала традицията “предой”, който се прави на кошарата извън село след като се отлъчат яретата от козите. Предоя се прави от всички собственици на кози или овце, като в уречения ден всички отиват на кошарата, за да издоят собствената си коза или овца. След това млякото се замерва в “ока” и се определя колко “оки” (литра) ще вземеш като ти дойде реда за млякото. Всяко семейство отива с коне или мулета до кошарата, за да помогнат на овчарите на предоя.

Можете да участвате в доенето и да опитате от прясното екологично мляко и сирене

Кошарата се намира при манастира Света Троица 3.5 км западно от село Пирин.