Пикник на манастир Св. Троица


Манастира Света Троица се намира на 3.5 км западно от с. Пирин. На това място е съществувало старото село от незапомнени времена. И до сега можете да видите оградени с камъни местата на отделните фамилии, които са живеели и добивали дървени въглища в изкопани от тях ями. Всяка фамилия си има свое място и дърво, където отсядат на празника на селото. Водата там е била малко и хората са се поболели. Това налага те да се преселят на изток в сегашното село Пирин, където имало много вода от близката река Пиринска Бистрица. И до сега хората поддържат запазения параклис наричан Света Троица, а празника си провеждт в понеделника на Свети Дух и правят курбан.