СЪБИТИЯ В с. ПИРИН


– Международен фолклорен фестивал “С песните на сестри Бисерови”

– Обред „Пухтьо” (2 ноември) – езически обичай – курбан, приготвя се обредно храна в църквата „Св. Никола” и с нея се търси добронамереност, помощ и закрила за човека от висшите сили.

– Празник на селото 02-04 юни 2012 – Свети Дух – курбан на църквата „Св. Троица”

– Сирница /Прошка/ – (7 седмици преди Великден), началото на Великите пости. Обичай „ацкане” и палене на ритуални огньове, наречени „сирници”, които се подготвят от момчета и ергени, като се използва хвойна и се прескачат за здраве. Около тях се играят хора и се пеят песни, бабугери гонят злите сили. На този ден всички искат прошка един от друг и посещават възрастните си роднини и кумове.