VIII фолклорен фестивал "С песните на Сестри Бисерови" 2014

Пети Международен Фестивал - 2011

Фолклорен фестивал


В резултат на 25-годишния творчески юбилей на фолклорното трио Сестри Бисерови, концертирали в България и по цял свет, и на създадените контакти, Любимка видя възможност да помогне на тяхното село, като организира Международен фолклорен фестивал “С песните на Сестри Бисерови”. С помощта на нейните сестри Митра и Неда, частичната финансова подкрепа на Община Сандански и личното спонсорство от Любимка и нейният съпруг Боб Гоф за първи път той се проведе през лятото на 2006 година. Гостуващите изпълнители от Япония, Норвегия, Италия, Шотландия и Англия забавляваха публиката на град Сандански, Роженския манастир и село Пирин. Последваха ежегодни издания на фестивала до 2009 година.